DFSI 2017 Election Nominees

Nominees for President

Dr Arun Bal
9820128656

Nominees for Vice President

Dr Milind Ruke
9820029711

Dr Narayan Murthy
9566226622

Dr Ashu Rastogi
9566226622

Nominees for Secretary

Dr Rajesh Keshawan
9962400066

Nominees for Treasurer

Dr Sanjay Vaidya
9820020088

Nominees for Joint Secretary
Dr Sunil Kari
9845363923

 

Nomination for Executive Committee Members

 
Dr S K Ajaiyakumar
9447022098
  Dr S Raja Sabapathy
9842219328
  Dr Archana Sogani
9829053173
         
Dr R Loganthar   Dr Sathish Prasad Banka
9831046488
  Arati Shahade
9422322433
         
Dr Vijay Shivpuje
9422069801
  Dr Srikant V Bhoyar
9820136112
  Dr Sudhir Kr Jain
9864062104
         
Dr Manisha Deshmukh
9823129387
  Dr Amit Naghate
9673273700
  Dr Janak N Parekh
9825130377
         
Dr Manisha Singh   Dr Govind Bisht
9810098463
  Dr Prateek Mehrotra
         
Dr R Rajapaul
7867008667
  Dr N Bhavatharini
9443169916
  DR Nihar Ranjan Pradhan
9490295100
         
DR Nihar Ranjan Pradhan
9490295100
       

Dr Ravipati Prasadarao
9848221655